آخرین مطالب

اخبار پژوهشی

اخبار آموزشی

اخبار نشریه

انتشار هشتاد و دومین شماره نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۴

انتشار هشتاد و دومین شماره نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی شماره سوم از سال هجدهم «نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، ب- مهندسی کامپیوتر» را منتشر کرد.

اخبار عمومی