نشریه

تعداد بازدید:۴۱۷۳

 

نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

نخستین شماره این نشریه علمی- پژوهشی با مجوزهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1383 منتشر گردید و تاکنون انتشار آن تداوم یافته است. انتشار نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران تا آغاز سال 1386 به صورت دو فصلنامه ادامه داشت و از این سال به صورت فصلنامه تداوم یافت.

از سال 1391 تا آغاز سال 1395 شماره ­های بهار و پاییز آن به عنوان بخش «نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، الف- مهندسی برق» و  شماره ­های تابستان و زمستان آن به عنوان بخش «نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، ب- مهندسی کامپیوتر» در قالب دو نشریه سامان­دهی گردید. از آن پس انتشار هر یک از این دو نشریه به صورت فصلنامه ادامه یافته است.

این نشریه به صاحب امتیازی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی انتشار می‌باشد و مقالات آن توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود .

برای اطلاع بیشتر در مورد این نشریه، به سایت  اینترنتی آن به نشانی http://ijece.org مراجعه نمایید.