درباره پژوهشکده

تعداد بازدید:۲۶۰۶

پژوهشکده برق (Electrical Research Institute) در سال 1373 با مجوز شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. مجموعه فعالیت‌های مربوط به طرح­های پژوهشی و فناورانه، مشاوره‌‌های فنی و خدمات تخصصی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی در قالب گروه‌‌های پژوهشی سه­ گانه این پژوهشکده اجراء می‌شود.