اساسنامه

تعداد بازدید:۲۲۰۱

کلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه برق، الکترونیک و کامپیوتر وگرایشهای وابسته، پژوهشکده برق وابسته به جهاددانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشکده خوانده می­ شود بر اساس موافقت اصولی شماره 6598/32 مورخ 9/12/1373 شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس و مطابق این اساسنامه اداره می­ شود. (موافقت قطعی پژوهشکده طی شماره 3064/22 مورخ 9/6/1377 صادر گردیده است.)

هدف

هدف از تأسیس این پژوهشکده دستیابی به دانش فنی در رشته­ های تخصصی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کامپیوتر و ...) از طریق انجام طرح­های مطالعاتی و تحقیقاتی آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی می­ باشد.

وظایف

 1. انجام طرح­های پژوهشی کاربردی و توسعه­ای در زمینه برق و الکترونیک، کامپیوتر و گرایشهای وابسته به آنها
 2. پیگیری طرح­های پژوهشی تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
 3. بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه برق و الکترونیک و کامپیوتر
 4. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه­ ها و طرح­های تحقیقاتی
 5. ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
 6. ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشکده
 7. بهره­ گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف پژوهشکده
 8. تدوین و ارائه آموزشهای علمی- کاربردی و دوره­ های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاه­ها
 9. انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی و ...

زمینه فعالیت

فعالیت پژوهشکده انجام تحقیقات توسعه­ های و کاربردی در زمینه­ های تخصصی برق می ­باشد.

ارکان پژوهشکده

 1. رئیس
 2. شورای علمی