گروه پژوهشی سنجش، پردازش و کنترل

تعداد بازدید:۲۵۵۰

موضوع گروه:

این گروه با اتکاء به سابقه صنعتی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت که در صنایع مختلف شناخته شده است و وجود مراکز تخصصی این واحد که از لحاظ توانمندی در سطح کشور کم‌نظیر می‌باشد سعی در تعامل و همکاری جدی با این واحد دارد. هر چند که در موارد خاصی نیز به طور مستقل به دنبال متقاضیان فعالیت‌های مرتبط پژوهشی است. محور فعالیت‌های این گروه سنجش و پردازش صنعتی و کنترل می‌باشد .

زمینه فعالیت:

  • طراحی و پیاده‌‌سازی تجهیزات اندازه‌‌گیری در صنعت
  • طراحی و ساخت سیستم‌های کنترل صنعتی
  • طراحی سیستم‌های مبتنی بر پردازش سیگنال

اهداف گروه:

از اهداف اصلی این گروه تحقیقات کاربردی در جهت تأمین نیازهای صنعتی در زمینه‌های سنجش، پردازش و کنترل بخصوص جهت تجهیزاتی که در صنایع نفت، برق، کانی‌های فلزی و غیرفلزی به‌کارگرفته می‌شوند، اشاره نمود. تولید و انتقال دانش فنی به مراکز صنعتی مرتبط به‌ویژه از طریق همکاری بین واحدی (با واحد علم و صنعت) از دیگر اهداف این گروه پژوهشی می‌باشد .

پروژه‌‌های  شاخص:

  • طراحی و پیاده‌‌سازی سیستم پیشرفته اندازه‌‌گیری تخلیه جزئی
  • طراحی و پیاده‌‌سازی سیستم اندازه‌‌گیری ولتاژ ضربه ژانراتور مارکس
  • بومی‌سازی سیستم کنترل و حفاظت جامع فیلتر بگ هاوس
  • سامانه نمایشگر رسوبات کف مخازن ذخیره‌‌سازی نفت خام