علیرضا لاهوتی اشکوری

تعداد بازدید:۸۰۵

نام و نام­ خانوادگی: علیرضا لاهوتی اشکوری

سال تولد: 1370

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک­ لو، پلاک 188 و 190

تلفن: 77454603-021

دورنگار: 77455003-021

ایمیل:  a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 • کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مسئولیت­:

پژوهشگر ارشد

سوابق پژوهشی:

 • همکاری با جهاد دانشگاهی علم و صنعت – مرکز منابع تغذیه صنعتی - از سال 1393 تاکنون
 • عضو هئیت علمی مدعو دانشگاه – از سال 1393 تاکنون
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت درایو موتورهای الکتریکی
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های کنترل مبتنی بر پردازنده های DSP
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه صنعتی و مبدل‌های الکترونیک قدرت
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های هوشمند مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر میکروکنترلر

انتشارات:

الف - مقالات در نشریات علمی

            مقالات انگلیسی

 • A. Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad and M. Sepasian, "Design, Modelling, and Implementation of a Modified Double-Switch FlybackForward Converter for Low Power Applications," IET Power Electronics, 2018.
 • A. Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad and M. Sepasian, "Design and analysis of a simple predictive power controller for a 1.0‐kV single‐phase NPC PWM rectifier," International Journal of Circuit Theory and Applications, pp. 1-17, 2018.

ب - مقالات در مجامع ملی و بین‎المللی

مقالات انگلیسی

 • A. Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad, MS. Sepasian, “A New Step-Up DC/DC Converter Based on LCCT Z-Source and Switched-Capacitor Cell”, “in IEEE 11th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC)”, Tehran, 2020.
 • M. Babaee Vandishi, A. Lahooti Eshkevari, A. Salemnia, “A New Neutral-Point Clamped Based LLC Converter with Self-Sustained Resonant Controller”, “in IEEE 34th International Power System Conference (PSC 2019)”, Tehran, 2019.
 • A. Lahooti Eshkevari, M. Farzi and M. Arefian, "Design of a New High-Frequency Power Converter for Electrostatic Precipitators," in IEEE 9th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Tehran, 2018.
 • A. Lahooti Eshkevari and M. Zare, "Quasi-Resonant Switch-Mode Isolated Lithium-Ion Battery Charger with CC-CV Modes of Operations Using Secondary Side Controller," in IEEE 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2017), Tehran, 2017.
 • A. Lahooti Eshkevari and M. Arasteh, "Virtual Flux based Model-Predictive Direct Power Control of Three-Phase Three-Level NPC PWM Rectifier," in IEEE 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Mashhad, 2017.
 • A. Lahooti Eshkevari and M. Arasteh, "Model-Predictive Direct Power Control of Three-Phase Three-Level NPC PWM Rectifier," in IEEE 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Mashhad, 2017.

افتخارات:

 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی
 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
 • دریافت جایزه مقاله برتر در نهمین کنفرانس بین­المللی الکترونیک قدرت و درایو-PEDSTC2018 برای Design of a New High-Frequency Power Converter for Electrostatic Precipitators