ایمان عبدلی

تعداد بازدید:۷۰۸

نام و نام ­خانوادگی: ایمان عبدلی

سال تولد: 1373

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک­لو، پلاک 188 و 190

تلفن: 77455001-021

دورنگار: 77455003-021

ایمیل:  I_abdoli@sbu.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 •  دکتری، رشته مهندسی برق/ الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، شهید بهشتی تهران، 1402
 • کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق/ الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، دانشگاه علم و فرهنگ تهران ، 1397
 • کارشناسی، رشته مهندسی برق/ الکترونیک، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 1395

مسئولیت­ها:

 • پژوهشگر

سوابق پژوهشی:

 • همکاری با پژوهشکده برق – گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی - از سال 1398 تاکنون
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت درایو موتورهای الکتریکی
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های کنترل مبتنی بر پردازنده های DSP و FPGA
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه صنعتی و مبدل‌های الکترونیک قدرت
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های هوشمند مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر میکروکنترلر

 

 انتشارات:

 

الف - مقالات در نشریات علمی

 • I. Abdoli, H. F. Ahmed, and A. Mosallanejad, "A high-frequency transformer-based buck-boost AC-AC converter with high efficiency and wide range conversion ratio for DVR application," IET Power Electronics, pp. 1-14, 2023, doi: https://doi.org/10.1049/pel2.12487.
 • I. Abdoli and A. Mosallanejad, "An isolated high-gain impedance source-based single-phase AC–AC converter with safe commutation and variable output frequency," International Journal of Circuit Theory and Applications, pp. 1-23, 2023/05/04 2023, doi: https://doi.org/10.1002/cta.3651.
 • M. K. Hajiabadi, A. Lahooti Eshkevari, I. Abdoli, A. Mosallanejad, and A Salemnia, "A quadratic step-up dc-dc converter with high gain, reduced voltage stress, and component counts," International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 51, no. 5, pp. 2186-2206, 2023/05/01 2023, doi: https://doi.org/10.1002/cta.3514.
 • I. Abdoli, M. K. Hajiabadi, A. Mosallanejad, and A. Lahooti Eshkevari, "A single-phase p-type ac–ac converter with reduced components count and high boost factor," International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 51, no. 1, pp. 360-378, 2023, doi: https://doi.org/10.1002/cta.3426.
 • Abdoli, I., & Mosallanejad, A. (2022). A highly efficient isolated single‐phase variable frequency AC–AC converter with flexible buck‐boost factor, inherent safe commutation, and continuous current. IET Power Electronics. DOI: 10.1049/pel2.12322
 • Abdoli, I., & Mosallanejad, A. (2022). A single‐phase q‐source AC‐AC converter with continuous input current, safe commutation feature, and reduced bidirectional switch counts. International Journal of Circuit Theory and Applications. DOI: 10.1002/cta.3298
 • Keshavarzian, A., Lahooti Eshkevari, A., Abdoli, I., Karimi Hajiabadi, M., Farzi, M., & Arefian, M. (2022). A novel bidirectional synchronized transfer method for multilevel electric drive systems based on discrete Fourier transformation. IET Power Electronics.DOI: 10.1049/pel2.12287
 • Abdoli, I., ESHKEVARI, A. L., & Mosallanejad, A. (2021). In depth study of two solutions for common mode current reduction in six-phase machine drive inverters. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 29(3). DOI: 10.3906/elk-2006-51Publon:https://publons.com/researcher/ADN-9699-2022/for speaker verification,” in Proc. 25th 9th International Symposium on Telecommunications, pp. 166-172, Tehran, Iran, 17-19 Dec 2018. (IST’2018).

ب - مقالات در مجامع ملی و بین‎المللی

مقالات انگلیسی:

 1. Abdoli, A. Mosallanejad, “An Isolated High-Efficient Impedance-Source AC-AC Converter with Extended Buck-Boost Operation for DVR Application”, 14th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran 2023.

افتخارات:

 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی
 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد