فاطمه مستأجر خیرخواه

تعداد بازدید:۶۵۳

نام و نام­ خانوادگی: فاطمه مستأجر خیرخواه

سال تولد: 1362

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک ­لو، پلاک 188 و 190

تلفن: 77896688-021

دورنگار: 77455003-021

ایمیل:  fkheirkhah@gmail.com

سوابق تحصیلی:

 • دکتری رشته مهندسی برق/ مخابرات سیستم، پژوهشکده برق جهاددانشگاهی
 • کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق/ الکترونیک سیستم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1386
 • کارشناسی، رشته مهندسی برق/ مخابرات،دانشگاه تبریز، 1381

مسئولیت­ ها:

 • پژوهشگر
 • پژوهشگر پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، از سال 1395 تاکنون
 • مدرس دروس رشته مهدسی برق دانشگاه آزاد تبریز و موسسات آموزش عالی، از سال 1389 تا سال 1395
 • مدیر فنی شرکت آگرین سیستم، سال 1395
 • مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر، از سال 1393 تا سال 1395
 • کارشناس فنی الکترونیک و مخابرات شرکت آیدین تلاش سهند، از سال 1384 تا سال 1386

سوابق پژوهشی:

 • مسئول طرح “شناسایی بیماری های گیاهان با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی”، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، از سال 1397.
 • مسئول طرح “روش‌های هوشمند پردازش برای ارزیابی تحرک و ریخت‌شناسی سلول اسپرم در تصاویر ویدئویی میکروسکوپی”، کارفرما پژوهشگاه رویان، از سال 1393 تا سال 1396.
 • همکار طرح “طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند مدیریت زنجیره ارزش گیاهان دارویی”، کارفرما سازمان برنامه و بودجه، از سال 1396 تا سال 1397.

انتشارات:

الف - مقالات در نشریات علمی

مقالات فارسی

 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حبیب‌اله اصغری، "شناسایی گونه های گیاهی با استفاده از تصاویر برگ بر پایه ویژگی‌های بافت و شبکه عصبی" فصل‌نامه علمی و پژوهشی پردازش علائم و داده ها 1397.
 • مقالات انگلیسی
 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Shahverdi, “Efficient and Robust Segmentation and Tracking of Sperm Cells in Microscopic Image Sequences,” submitted to IET Computer Vision, Oct. 23, 2018.
 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Shahverdi, “Modified Histogram-Based Segmentation and Adaptive Distance Tracking of Sperm Cells Image Sequences,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 154, pp.173-182, 2018.
 • F. Mostajer Kheirkhahو H. Asghari. “Plant Leaf Classification Using GIST Texture Features.” IET Computer Vision. 2018 Sep 27.

ب - مقالات در مجامع ملی و بین‎المللی

مقالات فارسی

 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود  قطعه‌بندی تصاویر میکروسکوپی سلول‌های اسپرم در تراکم‌های متفاوت بر اساس الگوریتم آستانه‌یابی کیتلر ترکیبی”، مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 6 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود ردیابی سلول‌های اسپرم در دنباله تصاویر میکروسکوپی بر اساس تخمین ذرات ثابت به روش میانگین سرعت با پنجره وفقی”، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 8 ص.، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “قطعه‌بندی تصاویر سلول‌های اسپرم به روش‌آستانه‌یابی بهبود یافته هیستوگرام”، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، 6 صص.، تهران، آبان ماه 1394.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه و سیامک حقی‌پور، "روش بهینه برای تشخیص و طبقه بندی تصاویر دو بعدی پروتئین های درون سلولی" ، نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران اردیبهشت 90 دانشگاه امیر کبیر
 • فاطمه مستأجر خیرخواه و سیامک حقی‌پور، "حل معادله شرودینگر غیرخطی با استفاده از شبکه عصبی" ، سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه تربیت مدرس

مقالات انگلیسی

 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. H. Shahverdi, “Histogram non-linear transform for sperm cells image detection enhancement,” in Proc. The Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology, pp. 25-30, Hamedan, Iran, Sep. 2016. (IKT’2016).
 • F. Mostajer Kheirkhah, and Siamak Haghipour. "Improved technique for automated classification of protein Subcellular Location patterns in fluorescence microscope images." In Biomedical Engineering (ICBME), 2010 17th Iranian Conference of, pp. 1-5. IEEE, 2010.
 • F. Mostajer Kheirkhah,, and Siamak Haghipour. "Classification of subcellular location patterns in fluorescence microscope images based on modified threshold adjacency statistics." In Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2010 6th Iranian, pp. 1-7. IEEE, 2010.