محسن کریمی

تعداد بازدید:۱۰۵۲

نام و نام­ خانوادگی : محسن کریمی

سال تولد : 1358

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک ­لو، پلاک 188 و 190

تلفن : 77454603-021

دورنگار : 77455003-021

ایمیل : Karimi@acec.ac.ir

مرتبه علمی : مربی پژوهش

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه ملی فنی اکراین-کیف، 1388
 • کارشناسی، رشته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه ملی فنی اکراین-کیف، 1386

مسئولیت ها:

 • کارشناس ارشد طراحی-سیتم‌های کنترل UPS، از 1390 تا کنون

سوابق پژوهشی:

 • طراح- مجری طرح DC-DC Converter with DSP-Based Digital Controller، 1394
 • طراح-مجری طراحی و دستیابی به دانش فنی مبدل لابه لایی ترکیبی کاهنده- افزاینده یک سویه با سیستم کنترل­کننده یکپاچه، مبتنی بر DSP، 1395
 • طراح-مجری مبدل افزاینده غیر ایزوله چهار سطحی مستقل از هوا "طراحی و ساخت مبدل DC-DC  32 کیلو وات"، 1395
 • طراح-مجری DC-DC Converter with DSP-Based Digital Controller، 1394
 • طراح-مجری طراحی و دستیابی به دانش فنی مبدل Interleaved DC-DC  توان بالا  (60kW)، 1396
 • مجری تعمیرات مبدل­های شرکت Benning DC-DC, Rectifaier, Inverter، 1396-1397

انتشارات:

الف - مقالات در نشریات علمی

مقالات انگلیسی

 • Comprehensive Design and implementation of a modified Synchronous reference frame vector control method for high power three phase PWM rectifier, IETE Technical Review, 2020.
 • An Improved Integrated Control Modeling Of A High-Power Density Interleaved Non-Inverting Buck-Boost DC-DC Converter, Emerald,World Journal of Engineering, 2018.
 • Improved Low Cost Sliding Mode Control of Four-Leg Inverter for Isolated Microgrids applications, Wiley,International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018.
 • Performance improvement of DSP-based resonant multi-loop controller with odd harmonic injection in three-phase Standalone inverter, Emerald,COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2018.
 • DSP based integtarion control modeling and implementaion of non-inverting buck boost converter, Bulletin de la sociente royale des science liege, 2016.

ب - مقالات در مجامع ملی و بین‎المللی

مقالات انگلیسی

 • Improvement of smoothing of the detail form the natural stone, The 7th  Science And Technical Conference Of Beginners in Science and Industry april 02,04, 2009.
 • The synthesis consecutive corresponding devices in the cycle of stabilization, The 7th  Science And Technical Conference Of Beginners in Science and Industry April 02,04, ,2009.
 • Adaptive Synthesis Of Stabilization Effort Of Cutting Of Metal Working With Refrence Model, The 7th  Science And Technical Conference Of Beginners in Science and Industry April 02,04, ,2009.
 • A new hybride control system for combinational positivebuck-boost dc-dc converter with dsp based digital controller, 6th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) 2015.
 • A new modelling and implementaion a DSP based propertional resonant controller for 3-phase power inverter, 4th International electrical engineering conference ,Iran-Tehran 2016.
 • Dsp-Based Integrated Control Modeling and Implementation of Noninverting Buck-Boost Converter, 4th International electrical engineering conference ,Iran-Tehran 2016.
 • Design and Impelementaion  DSP-Based  P-Resonant  Controller  for a  Spwm Three Phase Power Inverter, 9th  International Energy Conference (IEC) 2016.
 • Experimentally Evaluation and Comparison of Control Methods Applied to Three Phase Four-Leg Inverter for Stand-Alone Applications, 9th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) 2018.
 • Integrated Control strategies for current ripple reduction and enhancing performance in NonInverting Interleaved DC-DC Converter, 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) 2019.