حمیدرضا صادق ­محمدی

تعداد بازدید:۱۰۱۳

نام و نام­ خانوادگی: حمیدرضا صادق­ محمدی

سال تولد:1338

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک­ لو، پلاک 188 و 190

تلفن : 77453382-021

دورنگار : 77453106-021

ایمیل : mohammadis@acecr.ac.ir

مرتبه علمی : دانشیار پژوهش

سوابق تحصیلی :

 • دکتری، رشته مهندسی برق (مخابرات)، دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، سال 1376
 • کارشناسی ارشد، رشته مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1366
 • کارشناسی، رشته مهندسی برق (مخابرات)، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1362

مسئولیت ها:

 • رییس جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1385 تا سال 1389
 • رییس پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، از سال 1385 تا سال 1389
 • سردبیر نشریه “مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران”، از سال 1380 تاکنون
 • عضو هیأت امناء جهاد دانشگاهی، از سال 1382 تا سال 1389
 • عضو شورای علمی جهاد دانشگاهی، از سال 1376 تا سال 1389، از سال 1392 تا سال 1398
 • عضو هیأت امناء دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1377 تا سال 1396
 • عضو هیأت امناء دانشگاه علم و هنر، از سال 1396 تاکنون
 • معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، از سال 1376 تا سال 1379
 • عضو شورای هماهنگی جهاد دانشگاهی، از سال 1376 تا سال 1379، از سال 1385 تا سال 1389
 • عضو هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی، از سال 1395 تاکنون
 • عضو هیأت اجرایی جذب جهاد دانشگاهی، از سال 1394 تاکنون
 • رئیس کمیسیون مرکزی ارتقاء جهاد دانشگاهی، از سال 1376 تا سال 1379
 • عضو کمیسیون مرکزی ارتقاء جهاد دانشگاهی، از سال 1367 تا سال 1368، از سال 1376 تاکنون
 • عضو گروه هشتم شورای عالی برنامه­ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، از سال 1377 تا سال 1379
 • عضو شورای علمی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، از سال 1383 تا سال 1389، از سال 1392 تاکنون
 • معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1374 تا سال 1385
 • معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، از سال 1379 تا سال 1385، از سال 1391 تا کنون
 • مدیر گروه پژوهشی برق جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1374 تا سال 1376
 • مسئول گروه فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی، از سال 1367 تا سال 1368
 • عضو شورای بررسی نهایی طرح‌های جهاد دانشگاهی، از سال 1367 تا سال 1368
 • عضو شورای بخش طرح‌ها و تحقیقات جهاد دانشگاهی، از سال 1367 تا سال 1368
 • دانشیار پژوهش جهاد دانشگاهی، از سال 1389 تاکنون
 • استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی، از سال 1376 تا سال 1389
 • مربی پژوهش جهاد دانشگاهی، از سال 1366تا سال 1376
 • کارشناس جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1362 تا سال 1366
 • دانشجوی عضو گروه الکترونیک جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1360 تا سال 1362

سوابق پژوهشی:

طرح های پژوهشی:

 • مسئول طرح “طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشرفته اندازه‌گیری تخلیه جزئی”، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، از سال 1395 تا سال 1397.
 • همکار طرح “طراحی و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری ولتاژ ضربه فشارقوی”، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، از سال 1395 تا سال 1397.
 • مسئول طرح “پژوهشی در شناخت و اجرای دکترای پژوهش محور”، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، از سال 1392 تا سال 1393.
 • مشاور طرح “طراحی و ساخت سیستم مولد ولتاژ ضربه kV 1800”، کارفرما سازمان توانیر، از سال 1391 تا سال 1393.
 • مشاور طرح “طراحی و ساخت مجموعه فشار قوی رزونانسی 125 کیلوولت، 1000 کیلو آمپر”، کارفرما سازمان توانیر، از سال 1383 تا سال 1385.
 • مسئول طرح “طرح شناخت و مقابله با جرائم کامپیوتری در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات”، کارفرما وزارت پست و تلگراف و تلفن، سال 1382 تا 1383.
 • مسئول طرح “توسعه نرم‎افزار نمایش و پردازش تصاویر پزشکی”، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، از 1379 تا 1382.
 • مشاور طرح “طراحی و ساخت مجموعه فشار قوی فرکانس قدرت 600 کیلوولت، 200 کیلو آمپر”، کارفرما سازمان توانیر، از سال 1379 تا سال 1381.
 • مسئول طرح  “نرم‎افزارهای شبیه سازی طراحی و تحلیل فیلترهای الکترواستاتیک”،جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1378 تا سال 1380.
 • مسئول طرح “تجهیزات اندازه‎گیری ولتاژ فشارقوی”، جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت، از سال 1377 تا سال 1379.
 • مسئول طرح “شناخت کلی جرائم رایانه‎ای و شیوه‎های مبارزه با آن”، کارفرما نیروی انتظامی، از سال 1377 تا سال 1378.
 • مسئول طرح “سیستم رایانه‎ای پردازش صحبت در خدمت نیروی انتظامی”، کارفرما نیروی انتظامی، از سال 1375 تا سال 1376.
 • مسئول، مشاور یا همکار تعداد قابل ملاحظه‎ای از طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت اعم از طرح های دفاعی و صنعتی در سال‌های 1360 تا 1370.

انتشارات:

الف - کتاب

 • حمیدرضا صادق محمدی (گردآوری و تدوین)، “قاب خاطره: صد روایت از صد شخصیت”، ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1396، شمارگان 1500 جلد.
 • حمیدرضا صادق­ محمدی، پروین صولتی­ اصل و کبری صولتی­ اصل (تألیف و ترجمه)، “برنامه‌های دکتری در نظام نوین آموزش عالی بین‌المللی”،ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1395، شمارگان 1000 جلد.
 • حمیدرضا صادق­ محمدی (ترجمه)، “دستگاه‌های دیجیتالی”، ناشر جهاد دانشگاهی علم و صنعت، سال 1370، شمارگان 3000 جلد.

ب - مقالات در نشریات علمی

مقالات فارسی

 • علیرضا امیدخدا، جعفر جعفری­ بهنام، سیدمحمدصادق میرغفوریان، عبدالله گرائیلی و حمیدرضا صادق ­محمدی ،“طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید جریان ضربه صاعقه با ولتاژ باقی‌مانده یک میلیون ولت”،نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، الف- مهندسی برق، سال 15، شماره 1-الف، صص 46-39، بهار 1396.
 • پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق­ محمدی و کبری صولتی ­اصل،“تحلیلی بر رویکرد توسعه مهارت‌های پژوهشی و انتقال‌پذیر در چارچوب برنامه‌های دکتری در سطح اروپا”،فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش مهندسی ایران، سال 16، شماره 66، صص 91-75، تابستان 1394.
 • رحیم سعیدی و حمیدرضا صادق ­محمدی،“تصدیق مستقل از متن هویت گوینده با مدل آمیزه‌های گوسی تطبیق یافته‌ی ساختاری”،پردازش علائم و داده‌ها، شماره 2 پیاپی 10، صص 104-85، 1387.
 • عبدالله گراییلی، سید محمد صادق میرغفوریان، عباسعلی لطفی نیستانک،حمیدرضا صادق­ محمدی و جعفر جعفری بهنام،“طراحی و ساخت مولد kV 125، kVA 1000 برای آزمون‎های فشار قوی با استفاده از تکنیک رزونانس سری”،نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، سال 5، شماره 3، صص 137-129، پاییز 1386.

مقالات انگلیسی

 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Efficient and robust speaker verification systems using weighted I-vector method,” submitted to IET Signal Processing, Feb. 2020.

 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Shahverdi, “Efficient and robust segmentation and tracking of sperm cells in microscopic image sequences,” IET Computer Vision, vol. 13, no. 5, pp. 489-499, Aug. 2019.

 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Shahverdi, “Modified histogram-based segmentation and adaptive distance tracking of sperm cells image sequences,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 154, pp.173-182, Feb. 2018.
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, T. Ganchev, and R. D. Rodman, “Particle swarm optimization for sortedadapted Gaussian mixture models,” IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, vol. 17, no. 2, pp. 344-353, Feb. 2009.
 • A. Lotfi Neyestanak, M. Jahanbakht,H. R. Sadegh Mohammadi, and A. Graeeli, “Field simulation of a high voltage inductor for series resonant generator,” J. of Electromagn. Waves and Appl., vol. 22, pp. 2391-2398, 2008.
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Efficient spectral coding of speech using generalized sorted codebook vector quantization applied to LSF parameters,” Scientia Iranica, vol.6, no. 1, pp. 25-31, Jan. 1999.
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Efficient coding of short-term speech spectrum through two-step vector quantization methods,” IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol.E78-A, no. 9, pp. 1178-1185, Sep. 1995.

ج - مقالات در مجامع ملی و بین‎المللی

مقالات فارسی

 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “تاثیر استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد سیستم‌های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویز”، مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 8 صص.، یزد، 12-10 اردیبهشت ماه 1398.

 • حمیدرضا صادق محمدی، فراز ملک‌نیا، علی کاویانی، مسعود عارفیان و جعفر جعفری بهنام، “طراحی و پیاده‌سازی سیستم کامپیوتری اندازه گیری ولتاژ ضربه فشارقوی صاعقه و کلیدزنی”، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2019)، تهران،12-10 اردیبهشت ماه 1398.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بهبود عملکرد سیستم مستقل از متن تصدیق هویت گوینده برای گفتار آلوده به نویز با ترکیب دو روش GMM-UBM و I-Vector PLDA”، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 7 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود  قطعه‌بندی تصاویر میکروسکوپی سلول‌های اسپرم در تراکم‌های متفاوت بر اساس الگوریتم آستانه‌یابی کیتلر ترکیبی”، مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 6 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
 • حمیدرضا صادق محمدی، فراز ملک‌نیا، علی کاویانی، جعفر جعفری بهنام و محمدرضا نقاشان، “طراحی و ساخت سیستم پیشرفته پردازش و سنجش تخلیه جزئی”، مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 7 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بهبود عملکرد سیستم‌های تایید هویت گوینده در فضای I-Vector با استفاده از بردارهای هویت موزون”، مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران، 7 صص.، تهران، 10-9 اسفند ماه 1396.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “توسعه مدل دکتری صنعتی رهیافتی برای تربیت هدفمند پژوهشگران در برنامه‌های آموزش مهندسی اروپایی: مورد کاوی کشور دانمارک”، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، 7 صص.، تهران، 30 آبان - 2 آذر ماه 1396.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود ردیابی سلول‌های اسپرم در دنباله تصاویر میکروسکوپی بر اساس تخمین ذرات ثابت به روش میانگین سرعت با پنجره وفقی”، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 8 ص.، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بررسی تأثیر ترکیب امتیازات حاصل از بردارهای ویژگی‌ متفاوت گفتار در فضای I-Vectors برای سیستم تایید هویت گوینده مستقل از متن”، مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران، 7 ص.، تهران، اسفند ماه 1395.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “مقایسه تأثیر استفاده از بردارهای متفاوت ویژگی بر کارایی سیستم تایید هویت گوینده مبتنی بر مدل‌سازی گوینده توسط بردارهای هویت i-Vectors”، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش، صص. 677-671، همدان، شهریور ماه 1395.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “قطعه‌بندی تصاویر سلول‌های اسپرم به روش‌آستانه‌یابی بهبودیافته هیستوگرام”، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، 6 صص.، تهران، آبان ماه 1394.
 • پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق محمدی و کبری صولتی اصل، “بین‌المللی‌سازی آموزش مهندسی در اروپا بر پایه مفاهیم تحرک و نظام انتقال و انباشت اعتبار اروپایی”، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، 7 صص.، شیراز، آبان ماه 1394.
 • حمیدرضا صادق محمدی، پروین صولتی اصل، اصغر محمدبیگی و نادر نبوی، “تعاملات موفق صنعت و دانشگاه در ‌طراحی و اجرای آموزش‌های مهارت‌افزایی مهندسی: مطالعه موردی جهاد دانشگاهی علم و صنعت”، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، 8 صص.، شیراز، آبان ماه 1394.
 • حمیدرضا صادق محمدی، پروین صولتی اصل و کبری صولتی اصل، “نقش و جایگاه نظام انباشت و انتقال اعتبار اروپایی و کارکردهای آن در آموزش عالی فرامرزی”، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه‌ آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، صص. 143-129، مشهد، 24 اردیبهشت ماه 1393.
 • پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق محمدی و کبری صولتی اصل، “نقش، جایگاه و الزامات تحرک در نظام آموزش عالی اروپایی”، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، صص. 162-144، مشهد، 24 اردیبهشت ماه 1393.
 • پروین صولتی اصل، کبری صولتی اصل و حمیدرضا صادق محمدی، “تضمین کیفیت در آموزش عالی فرامرزی، درس‌آموخته‌های جهانی”، مجموعه چکیده مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، ص. 127، مشهد، 24 اردیبهشت ماه 1393.
 • پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق محمدی و کبری صولتی اصل، “بررسی توسعه مهارت‌های پژوهشی و انتقال‌پذیر در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی اروپا، مطالعه موردی: برنامه‌های مهندسی”، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آموزش مهندسی، 7 ص.، تهران، 9-8 آبان ماه 1392.
 • پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق محمدی و کبری صولتی اصل، “همگرایی آموزش عالی در سطح جهانی و تاثیرات آن بر نظام‌های ملی، مطالعه موردی: تحصیلات تکمیلی”، مجموعه مقالات پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، صص. 63-50، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • زهرا رسایی، پروین صولتی اصل و حمیدرضا صادق محمدی، “سیر تغییرات ضوابط اجرای دوره‌های دکتری در ایران و بررسی اقدامات مؤثر در برنامه‌های دکترای کشورهای توسعه یافته صنعتی”، مجموعه مقالات پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، صص. 151-138، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • پروین صولتی اصل، کبری صولتی اصل و حمیدرضا صادق محمدی، “نقش و جایگاه توسعه مهارت‌های کلیدی در برنامه‌های نوین آموزش دکتری”، مجموعه چکیده مقاله‌های پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، ص. 30، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “دکترای صنعتی: مدلی برای همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه دوره‌های دکتری فرصت‌ها، چالش‌ها و تجارب”، مجموعه چکیده مقاله‌های پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، ص. 35، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “نقش و جایگاه مدارس تحصیلات تکمیلی در آموزش دکتری: رویکردی جهانی”، مجموعه چکیده مقاله‌های پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، ص. 36، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “دکترای مشترک: فرصتی برای همکاری بین دانشگاهی در سطوح ملی و بین‌المللی”، مجموعه چکیده مقاله‌های پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، ص. 66، تهران، 1 خرداد ماه 1392.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “ملاحظات ارتقاء جایگاه اولویت‌های ملی در ارتباط متقابل توسعه فناوری و پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی”، خلاصه مقالات اولین همایش ملی چالش‏ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش‏محور در ایران، تهران، 27 آذر ماه 1391.
 • محمد سیفلو و حمیدرضا صادق محمدی، “ذخیره سازی و بازخوانی تصاویر پزشکی مطابق استانداردDICOM ”، ارائه شده در کنفرانس سلامت الکترونیک، تهران، شهریور ماه 1383.
 • حمیدرضا صادق محمدی و محمد خلج امیرحسینی، “پردازش صحبت قانونی”، ارائه شده در اولین کنگره کشوری بررسی صحنه جرم، تهران، 3 لغایت 5 تیرماه 1380.
 • محمد خلج امیرحسینی و حمیدرضا صادق محمدی، “شبیه سازی الکتروفیلترها”،مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق، مقالات مخابرات میدان و موج، صفحات 154- 147، تهران، سال 1378.
 • حمیدرضا صادق محمدی و محمد خلج امیرحسینی، “سخن پرداز، سیستم پیشرفته پردازش صحبت در خدمت امنیت جامعه”، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق، مقالات مخابرات میدان و موج، صفحات 162- 155، تهران، سال 1378.
 • اشرف انوری، حمیدرضا صادق محمدی و وارویک هاروی هولمز، “بررسی روشهای متفاوت جهت تطبیق ضرایب فیلتر وفقی در یک حذف کننده پژواک سیستم‌های تلفنی”،مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی کامپیوتر ایران، صفحات 400- 393، تهران، سال 1376.

مقالات انگلیسی

 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Weighted I-vector based text-independent speaker verification system,” in Proc. 27th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 1647-1653, Yazd, Iran, 30 Apr.- 2 May 2019. (I‍CEE’2019).

 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Discriminant analysis methods comparison in I-vector space for speaker verification,” in Proc. 25th 9th International Symposium on Telecommunications, pp. 166-172, Tehran, Iran, 17-19 Dec 2018. (IST’2018).
 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Robust features fusion for text independent speaker verification enhancement in noisy environments,” in Proc. 25th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 1863-1868, Tehran, Iran, May 2017. (ICEE’2017).
 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. H. Shahverdi, “Histogram non-linear transform for sperm cells image detection enhancement,” in Proc. The Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology, pp. 25-30, Hamedan, Iran, Sep. 2016. (IKT’2016).
 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Study of speech features robustness for speaker verification application in noisy environments,” in Proc. International Symposium on Telecommunications, pp. 489-493, Tehran, Iran, Sep. 2016. (IST’2016).
 • R. Saeidi, T. Kinnunen, H. R. Sadegh Mohammadi, R. D. Rodman, and P. Franti, “Joint frame and Gaussian selection for text independent speaker verification,” in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 4530-4533, Dallas, Texas, US, Mar. 2010. (ICASSP’10).
 • A. Lotfi Neyestanak, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Emami Forooshani, and A. Graeili, “Design and implementation of a computer system for partial discharge process and detection,” in Proc. IEEE 8th Annual Electrical Power & Energy Conference, pp. 1-6, Vancouver, Canada, Oct. 2008. (EPEC’08)
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, T. Ganchev, and R. D. Rodman, “Hierarchical mixture clustering and its application to GMM based text independent speaker identification,” in Proc. International Symposium on Telecommunications, pp. 770-773, Tehran, Iran, Aug. 2008. (IST’2008)
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, T. Ganchev, and R. D. Rodman, “Effects of feature domain normalizations on text independent speaker verification using sorted adapted Gaussian mixture models,” Proc. Society of Iran Computer Conference, pp. 493-500, Tehran, Iran, Mar. 2008. (CSICC’08).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and R. Saeidi, “Speaker identification performance enhancement using Gaussian mixture model with GMM classification post-processor,” in Proc. IEEE International Conference on Signal Processing and Communications, pp. 504-507, Dubai, United Arab Emirates, Nov. 2007. (ICSPC’07).
 • R. Saeidi, T. Ganchev, and H. R. Sadegh Mohammadi “Text independent speaker verification using enhanced sorted Gaussian mixture model,” in Proc.IEEE International Conference on Signal Processing and Communications, pp. 1191-1194, Dubai, United Arab Emirates, Nov. 2007. (ICSPC’07).
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, R. D. Rodman, and T. Kinnunen, “A new segmentation algorithm combined with transient frames power for text independent speaker verification,” in Proc.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 4, pp. 305-308, Apr. 2007. (ICASSP’07).
 • H. R. Sadegh Mohammadi, R. Saeidi, M. R. Rohani, and R. D. Rodman, “Combined inter-frame and intra-frame fast scoring methods for efficient implementation GMM based speaker verification systems,” in Proc.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 4, pp. 309-312, Apr. 2007. (ICASSP’07).
 • H. R. Sadegh-Mohammadi and R. Saeidi, “Efficient implementation of GMM based speaker verificationusing sorted Gaussian mixture model,” in Proc. 14th European Signal Processing Conference, Sept. 2006. (EUSIPCO’2006).
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, and M. Khalaj-Amirhosseini, “An efficient GMM classification post-processing method for structural Gaussian mixture model based speaker verification,” in Proc.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 1, pp. 909-912, May 2006. (ICASSP’06).
 • R. Saeidi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Adaptation parameters effects in GMM post-processor for structural Gaussian mixture model based text-independent speaker verification,” in Proc. of 14th Iranian Conference on Electrical Engineering, 6 pp., May 2006. (ICEE’06)
 • H. R. Sadegh Mohammadi and R. Saeidi, “A Gaussian mixture model training optimization method for text independent speaker verification,” in Proc. of Twelfth International Computer Society of Iran Computer Conference, vol. 2, pp. 227-230, Jan. 2006. (CSICC’06)
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh Mohammadi, and M. Khalaj-Amirhosseini, “Efficient GMM-UBM system in text Independent speaker verification using structural Gaussian mixture models,” in Proc. of International Symposium on Telecommunications, vol. 1, pp. 39-44, Sept. 2005, (IST2005).
 • R. Saeidi, H. R. Sadegh-Mohammadi, and M. Khalaj-Amirhosseini, “Study of model parameters effects in text independent speaker verification using adapted Gaussian mixture models,” in Proc. of International Symposium on Telecommunications, vol. 2, pp. 387-392, Sept. 2005. (IST2005).
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Application of speech enhancement in forensic tasks,” in Proc. of Seventh International Computer Society of Iran Computer Conference, pp. 44-50, Feb. 2002. (CSICC’01)
 • M. Esmaili, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Graeeli, and M. S. Mirghafoorian, “Design and implementation of a 600 kV/200 kVA high voltage AC test system,” in Proc. of 16th International Power System Conference, vol. 5, pp. 9-15, Tehran, Oct. 22-24, 2001. (PSC'2001)
 • H. R. Sadegh Mohammadi and M. Seiflo, “Intermediate report on implementation of a low cost picture archive and communication system for medical imaging,” in Proc. of International Symposium on Telecommunications, pp. 81-84, Sept. 2001. (IST'2001)
 • H. R. Sadegh Mohammadi and M. K. Amirhosseini, “A speech processing software for forensic applications,” presented at the Fifth International Conference on Signal Processing, Beijing, China, Aug. 2000. (ICSP'2000).
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Globally optimized differential scalar quantization and its application to spectral coding of speech,” in Proc. of Fourth International Computer Society of Iran Computer Conference, pp. 94-98, Jan. 1999. (CSICC’98)
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Spectral coding of speech based on generalized sorted codebook vector quantization," in Proc. of Fourth International Conference on Signal Processing, Beijing, China, vol. I, pp. 568-571, Oct. 1998. (ICSP'98).
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Generalization of the sorted codebook vector quantization and its application to quantization of the short-term speech spectrum,” in Proc. of Fifth Iranian Conference on Electrical Engineering, vol. 5, pp. 83-88, May 1997. (ICEE’97)
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “The application of generalized sorted codebook vector quantization to spectral coding of speech using the line spectral frequencies,” Presented at the Sixth Australian International Conference on Speech Science and Technology, Dec. 1996. (SST’96).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Considerations in the selection of an objective measure to assess the quality of spectral coding methods,” in Proc. of Sixth Australian International Conference on Speech Science and Technology, pp. 193-198, Dec. 1996. (SST’96).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Differential interpolative prediction scalar quantization of the line spectral frequencies for low bit-rate spectral coding of speech,” in Proc. of Sixth Australian International Conference on Speech Science and Technology, pp. 181-185, Dec. 1996. (SST-96).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Efficient coding of speech spectral envelope using a non-linear two-dimensional predictive method in the index domain,” in Proc. of IEEE Global Telecommunications Conference, vol. 3, pp. 2039-2043, Nov. 1996. (GLOBECOM’96).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Application of sorted codebook vector quantization to spectral coding of speech,” in Proc. of IEEE Global Telecommunications Conference, vol. 3, pp. 1595-1598, Nov. 1995. (GLOBECOM’95).
 • H. R. Sadegh Mohammadi, “Combined scalar-vector quantization: a new spectral coding method for low rate speech coding,” in Proc. ofThird Australian and New Zealand Conference on Intelligent Information Systems, pp. 285-304, Nov. 1995. (ANZIIS’95).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Predictive delta adaptive scalar quantization: an efficient method for coding the short-term speech spectrum,” in Proc. of Fourth European Conference on Speech Communication and Technology, vol. 2, pp. 1045-1048, Sep. 1995. (EUROSPEECH’95).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, “Low cost vector quantization methods for spectral coding in low rate speech coders,” in Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 1, pp. 720-723, May 1995. (ICASSP’95).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, "Fine-coarse split vector quantization: an efficient method for spectral coding," in Proc. of Fifth Australian International Conference on Speech Science and Technology, vol. 1, pp. 118-123, Dec. 1994. (SST’94).
 • H. R. Sadegh Mohammadi and W. H. Holmes, "Efficient two-step spectrum quantization methodsfor low rate speech coding," in Proc. International Symposium on Information Theory and Its Application, vol. 1, pp. 509-514, Nov. 20-24, 1994. (ISITA’94).

د - داوری مقالات

 • نشریه علمی- پژوهشی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
 • نشریه علمی- پژوهشی پردازش علایم و داده‌ها
 • کنفرانس ملی سالانه انجمن‌ کامپیوتر ایران
 • کنفرانس بین‌المللی سالانه فناوری اطلاعات و دانش
 • کنفرانس مهندسی برق ایران
 • IEEE Access
 • IET Signal Processing
 • Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering
 • Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
 • Journal of Information Systems and Telecommunication
 • Speech Communication

افتخارات:

 • احراز رتبه اول در دومین جشنواره نوآوری های صنعت برق، در زمینه انتقال، برای طرح  “مقسم ولتاژ خازنی”، سال 1380 (همکار طرح)
 • احراز رتبه اول در نخستین جشنواره نوآوری های صنعت برق، در زمینه توزیع، برای طرح مجموعه “آزمایشگاهی فشارقوی”، سال  1378 (همکار طرح)
 • احراز رتبه سوم تحقیقات کاربردی در دوره دوازدهم جشنواره بین‌المللی خوارزمی، برای طرح  “دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی فشارقوی”، سال 1377 (همکار طرح)
 • احراز رتبه اول مسابقه مقاله‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استرالیا و زلاند نو در سال 1994 م. برگزار شده توسط انجمن IEEE برای مقالهH. R. Sadegh Mohammadi, “Combined scalar-vector quantization: a new spectral coding method for low rate speech coding,” 1394.