سخنرانی علمی " آشنایی با تکنولوژی قطارهای الکتریکی و تندرو"

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۲ کد : ۲۶۵۸۵ اخبار آموزشی آخرین اخبار
سخنرانی علمی " آشنایی با تکنولوژی قطارهای الکتریکی و تندرو"

سخنرانی علمی از سلسله جلسات سخنرانی علمی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی در ارتباط با طرح فناورانه "تکمیل دانش فنی طراحی و ساخت سیستم رانش قطار" با عنوان "آشنایی با تکنولوژی قطارهای الکتریکی و تندرو" در روز چهارشنبه مورخ 10 دی ماه 1399 با حضور چهارده نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده برق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت در محل پژوهشکده برق برگزار شد.

مهندس مسعود میرزرگر عضو هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی در سخنرانی خود به جایگاه قطار تندرو در صنعت ریلی بین ­المللی، تاریخچه قطارهای برقی تندرو، امنیت و توسعه خطوط تندرو و وضعیت خطوط ریلی در ایران اشاره داشتند. ایشان همچنین به معرفی بلوک دیاگرام سیستم برقی و اجزای سیستم رانش قطارهای تندرو پرداختند.


نظر شما :