انتشار مقاله در نشریه IET Computer Vision

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۰۲۱۳ اخبار پژوهشی آخرین اخبار
انتشار مقاله در نشریه IET Computer Vision

مقاله "Efficient and robust segmentation and tracking of sperm cells in microscopic image sequences" تألیف خانم فاطمه مستأجر خیرخواه دانشجوی دکتری و آقایان دکتر حمیدرضا صادق محمدی از پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی و دکتر عبدالحسین شاهوردی از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در صفحات 499-489 شماره 5 سال سیزدهم نشریه معتبر IET Computer Vision از انتشارات انجمن علمی The Institution of Engineering and Technology (IET) انتشار یافت.

شایان ذکر است که این انجمن علمی در سال­های گذشته با عنوان The Institution of Electrical Engineers (IEE) فعالیت می‌کرد.

text to speech icon

نظر شما :