درباره پژوهشکده

تعداد بازدید:۶۵۰

مجموعه فعالیت‌های مربوط به طرح­های پژوهشی و فناورانه، مشاوره‌‌های فنی و خدمات تخصصی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی در قالب گروه‌‌های پژوهشی سه­ گانه این پژوهشکده اجراء می‌شود.