سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۲۴۲

مقالات در نشریات علمی

 • Mohsen Karimi, Adib Abrishamifar & Mehdi Fazeli, “Dsp-Based Integrated Control Modeling and Implementation of Noninverting Buck-Boostconverter”, Bulletin De La Société Royale Des Sciences De Liège, Vol. 85, 2016, P. 215 – 226.
 • محسن قربانعلی افجه، "انتخاب مناسب ترین روش کنترل جهت اتصال موازی 4 اینورتر استاتیک" ، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات علوم کاربردی در مهندسی، 1395.
 • محسن قربانعلی افجه، فرزی و مهدی شاه پرستی، " سوئیچ HV_IGBT" ، فصلنامه پژوهش در علوم،مهندسی و فناوری، 1395.
 • حمید آبروشن، " بهبود عملکرد الکتروفیلتر ( ESP ) با روش تغییر منبع تغذیه HV_IGBT" ، نشریه نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن و سیمان ، سال ششم ، شماره 25، 1395.
 • محسن قربانعلی افجه و مهدی افغانی، " طراحی و پیاده سازی یک سامانه کنترل و مانیتورینگ بومی" ، نشریه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی، 1395.

مقالات در مجامع ملی و بین‌المللی

 • Mohammad Pichan, Amir Mirzabayati, Adib Abrishamifar & Mehdi Fazeli, “Design Procedure And Experimental Validation Of A 30kva DSP-Based PWM Rectifier”, 7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2016).
 • Mohammad Pichan, Ahmad Ale Ahmad, Adib Abrishamifar & Mehdi Fazeli, “Simple and Efficient Design and Control of the Single Phase PWM Rectifier for UPS Applications”, 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2017).
 • Pooya Ghani, Mohammad Arasteh & Hamid Reza Tayebi, “Analysis of Electromechanical Model of TractionSystem with Single Inverter Dual Induction Motor”, 7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2016).
 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. H. Shahverdi, “Histogram non-linear transform for sperm cells image detection enhancement,” in Proc. The Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology, pp. 25-30, Hamedan, Iran, Sep. 2016. (IKT’2016).
 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Study of speech features robustness for speaker verification application in noisy environments”,in Proc. 8th International Symposium on Telecommunications, pp. 489-493, Tehran, Iran, Sep. 2016. (IST’2016).
 • Mohsen Karimi, Adib Abrishamifar & Masoud Arefian, “ Design And Impelementaion DSP-Based P-Resonant Controller For A Spwm Three Phase Power Inverter”, The 11th International Energy Conference (IEC 2016).
 • Mohsen Karimi, Adib Abrishamifar &  Masoud Arefian, “ A New Modeling And Impelementaion A Dsp-Based Proportional-Resonant Controller For Three Phase Power Spwm Inverter”, International Conference Electrical Engineering.
 • Mustafa Mohamadian, Adib Abrishamifar, Mehdi Shahrdad , Masoud Arefian& Mahdi Fazeli, “Implementation of The First Commercial MediumPower Active Front End TransformerlessUninterruptible Power Supply Made In Iran”, 7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference16-18 February , Iran University of Science and Technology(PEDSTC2016).
 • امین منظوری و سمیرا عامری، " اختلاط آب رقیق ­سازی و آب موجود در نفت در فرآیند نمکزدایی از نفت خام به روش الکترواستاتیک" ، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، 1395.
 • جعفر جعفری بهنام، نویدرضا رفیع و علیرضا امیدخدا، " به کارگیری محدود ساز جریان خطا در کنترل سطح جریان آزمون تجهیزات حفاظتی" ، یازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم ­های قدرت، 1395.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “مقایسه تأثیر استفاده از بردارهای متفاوت ویژگی بر کارایی سیستم تأیید هویت گوینده مبتنی بر مدل‌سازی گوینده توسط بردارهای هویت i-Vectors”، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش، صص. 677-671، همدان، شهریور ماه 1395.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بررسی تأثیر ترکیب امتیازات حاصل از بردارهای ویژگی‌ متفاوت گفتار در فضای I-Vectors برای سیستم تأیید هویت گوینده مستقل از متن”، مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران، 7 ص.، تهران، اسفند ماه 1395.
 • محسن قربانعلی افجه، " HV DC-Light with a three-leve NPC Inverter " ، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برقPSC2016 ، 1395.
 • حمید آبروشن، " افزایش راندمان فیلتر الکترواستاتیک با استفاده از منبع تغذیه پالسی " ، کنفرانس بین المللی مهندسی برق دانشگاه تهران، 1395.
 • حمید آبروشن، " مزایای استفاده از منبع تغذیه فرکانس بالا در فیلتر الکترواستاتیک" ، اولین کنفرانس نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر، 1395.
 • حمید آبروشن، " بهینه سازی عملکرد فیلتر الکترواستاتیک با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ در کارخانجات سیمان" ، دومین همایش صنعت سیمان و افق پیش رو، 1395.