سال ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۳۹۳

مقالات در نشریات علمی

 

 • F. Mostajer Kheirkhah, H. R. Sadegh Mohammadi, A. Shahverdi, “Modified Histogram-Based Segmentation and Adaptive Distance Tracking of Sperm Cells Image Sequences,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 154, pp.173-182, 2018.
 • Fatemeh Mostajer Kheirkhah & HamidReza Sadegh Mohammadi & Abdolhossein Shahverdi,” Application of nanofluid to improve the thermal performance of horizontal spiral coil utilized in solar ponds: Geometric study”, Renewable Energy 122 (2018) 1e16.
 • Mohsen Karimi, Mohammd Pichan, Adib Abrishamifar & Mehdi Fazeli, “An Improved Integrated Control Modelingof a High-Power Density InterleavedNon-Inverting Buck-Boost DC-DC Converter”, Emerald,World Journal of Engineering, 2018.
 • علیرضا امیدخدا، جعفر جعفری بهنام، سیدمحمدصادق میرغفوریان، عبدالله گرائیلی و حمیدرضا صادق محمدی ، “طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید جریان ضربه صاعقه با ولتاژ باقی‌مانده یک میلیون ولت”، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، الف- مهندسی برق، سال 15، شماره 1-الف، صص 46-39، بهار 1396.
 • مهدی شاه­ پرستی ، محمد فرزی ، "کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی سه فاز ولتاژ پایین با استفاده از اینورتر سه سطحی ده سوئیچه" ، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، شماره3 ، پاییز 1396.

 

مقالات در مجامع ملی و بین­ المللی

 

 • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Robust features fusion for text independent speaker verification enhancement in noisy environments,” in Proc. 25th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 1863-1868, Tehran, Iran, May 2017. (ICEE’2017).
 • Mohsen Karimi, Mohammad Pichan, Adib Abrishamifar & Mehdi Fazeli, “An Enhanced DSP-Based Resonant Controller with odd harmonic injection for Three Phase Stand-Alone Inverter”, 9th Annual PowerElectronics, Drives Systems and Technologies Conference(PEDSTC2018).
 • A. Lahooti Eshkevari, M. Farzi and M. Arefian, "Design of a New High-Frequency Power Converter for Electrostatic Precipitators," in IEEE 9th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Tehran, 2018.
 • Mohammad Pichan, Mohsen Karimi, Mehdi Fazeli & Adib Abrishamifar, “Experimentally Evaluation and Comparison ofControl Methods Applied to Three Phase Four-Leg Inverter for Stand-Alone Applications”, 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC2018).
 • محسن قربانعلی افجه ، “HV-IGBT Switches for HVDC-Light application” ، کنفرانس بین المللی برق ،1396.
 • محسن قربانعلی افجه ، “Auxiliary Converter Module in Subway” ، کنفرانس بین المللی برق ،1396.
 • علیرضا امیدخدا و حسین کاظمی کارگر،  “تأمین انرژی قوس الکتریکی کلیدهای فشار متوسط SF6 در مدار تست سینتتیک Weil-Dobke با استفاده از مدار Multi Loop جانبی” ، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق تهران ،1396.
 • حمیدرضا صادق محمدی و پروین صولتی اصل، “توسعه مدل دکتری صنعتی رهیافتی برای تربیت هدفمند پژوهشگران در برنامه‌های آموزش مهندسی اروپایی: مورد کاوی کشور دانمارک”، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، 7 صص.، تهران، 30 آبان - 2 آذر ماه 1396.
 • فرهاد شریفی و مهدی شاه پرستی، “کنترل انعطاف پذیر و یکپارچه ولتاژ در شبکه های هوشمند فعال” ، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق تهران،1396.
 • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود ردیابی سلول‌های اسپرم در دنباله تصاویر میکروسکوپی بر اساس تخمین ذرات ثابت به روش میانگین سرعت با پنجره وفقی”، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 8 ص.، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بهبود عملکرد سیستم‌های تایید هویت گوینده در فضای I-Vector با استفاده از بردارهای هویت موزون”، مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران، 7 صص.، تهران، 10-9 اسفند ماه 1396.
 • احمد یاری، مصطفی عادلی زاده، ناهید رضایی، " نقش گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن در چالش گرمایش زمین و راهبرد اقتصاد کم کربن” ، دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین درحوزه انرژی، نفت وگاز، 1396.
 • احمد یاری، مصطفی عادلی زاده، ناهید رضایی، " بنزن و نشانگرهای زیستی آن” ، دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین درحوزه انرژی، نفت وگاز، 1396.